natalia@infp.ro +40.214.050.664

Informaţii generale

Program Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare
Subprogram Resurse umane
Tip proiect Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente
Nr contract/data 208/2021
Valoarea totală a Contractului 428.893 lei
Data de început a proiectului 01.03.2021
Durata contractului 24 luni
Autoritatea Contractantă Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Contractor Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)

Descriere

În cazul cutremurelor majore, procesele ce guvernează eliberarea energiei de-a lungul unui ciclu seismic se derulează pe o scară temporală ce variază de la cutremurele regulate pana la evenimente cu alunecare lentă.

Capacitatea de a descrie în detaliu modelul spatio-temporal ce caracterizează eliberarea energiei seismice este cheia înțelegerii dinamicii deformării ce caracterizează zonele active tectonic și a îmbunătățirii capacitații de prognoza pe termen lung a cutremurelor și evaluării hazardului seismic. Densificarea și evoluția tehnologică a rețelelor seismice de monitorizare, precum și creșterea exponențială a resurselor de calcul, oferă oportunitatea de a explora sursele seismice la noi scări de timp și frecventa, îmbunătățind semnificativ nivelul de detecție.

Acest lucru necesită însă existența unor metode (automate) avansate. Odată cu disponibilitatea metodelor numerice avansate precum și a resurselor de calcul, acum este momentul cel mai oportun de a aborda aceste probleme.

Proiectul își propune sa dezvolte un nou cadru de evaluare și comunicare a hazardului seismic și sa aducă un aport în înțelegerea proceselor de eliberare a energiei seismice la scări multiple, asociate diferitelor zone active tectonic din România. Obiectivul proiectului este de a realiza un sistem automat de monitorizare de ultima generatie bazat pe cea mai nouă metodologie de detectare, localizare și caracterizare a surselor seismice. Va fi primul sistem dezvoltat în România care sa aplice un algoritm automat de procesare a volumelor mari de date seismologice. Proiectul va avea implicații importante în înțelegerea potențialului seismogenic ce caracterizează faliile active și contactul plăcilor, precum și în estimarea hazardului seismic pentru regiunile active tectonic.

Totodată, proiectul va oferi șansa unei echipe de tineri cercetători de a contribui la dezvoltarea unei direcții noi de cercetare, acumulând experiență și autonomie în cercetare.

Obiectiv general

Dezvoltarea unui cadru metodologic inovativ de detecţie, localizare și caracterizare a surselor seismice cu scopul unei mai bune înțelegeri a proceselor de eliberare a energiei seismice la diferite scări și îmbunătățirii comunicării hazardului seismic asociat.

ETAPA 1: Dezvoltări metodologice pentru detecție, localizare și caracterizarea surselor seismice asociată fenomenelor seismice la diferite scări spaţiale

Cuprinde grupul de activităţi necesare pentru crearea unui cadru de analiza automată a datelor seismice continue prin definirea metodologiei pentru detecția, localizarea şi caracterizare surselor seismice folosind volume mari de date continue:

  • instalarea programelor de detecție/localizare și analiză a anvelopelor formelor de undă
  • testarea și ajustarea parametrilor în acord cu categoriile de studii de caz considerate
  • integrarea programelor într-un cadru unificat (flux de procesare cu doua etape)
  • dezvoltarea sistemului automat încorporând selecționarea datelor și controlul calităţii

ETAPA 2: Studii de caz pentru analiza automată a activității seismice de pe teritoriul României

  • particularizarea și aplicarea metodologiei de detecție, localizare și caracterizare a surselor seismice pentru analiza activității seismice din zona seismică Vrancea (studiul de caz cutremur din 28 Decembrie 2016 și extinderea intervalului de timp analizat: 2000 - prezent).
  • studiul de impact al modelelor de viteze asupra preciziei localizării cutremurelor
  • căutarea sistematică a semnalelor corespunzătoare tremurelor tectonice
  • analiza statistica a cataloagelor obținute finale și compararea cu cataloagele obținute prin metode de analiză clasice (ROMPLUS) al INCDFP

ETAPA 3: Dezvoltări pentru monitorizarea automată a activității seismice

  • testarea sistemului automat de monitorizare a activității seismice cu funcționare în regim continuu, particularizat pentru zona Galați
  • configurarea pentru utilizarea datelor continue și a resurselor de calcul HPC

Echipa de proiect

Persoana Poziția ocupată în cadrul proiectului Calitatea
Poiata Natalia Director proiect CS I - Cercetător ştiinţific gradul II
Bogdan Grecu Membru CS I - Cercetător ştiinţific gradul I
Borleanu Felix Membru CS I - Cercetător ştiinţific gradul II
Tataru Dragos Membru CS I - Cercetător ştiinţific gradul III
Dinescu Raluca Membru Doctorand

Rezultate

1. Livrabile
1.1. Metodologia pentru detecția, localizarea și caracterizarea surselor seismice folosind volume mari de date continue.
1.2. Pagina web funcțională a proiectului.
2. Rapoarte faza/intermediare
2.1. Raport privind rezultatele etapei.
3. Participări conferințe naționale/internaționale
Nr. crt. Titlu prezentare Autori Conferință
1. Evaluating capability of automated detection and location method for the case of intermediate-depth earthquakes from Vrancea. Natalia Poiata, Dragos Tataru, Felix Borleanu, Bogdan Grecu 11th Congress of the BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY – Bucharest 2021, 10-14 octombrie 2021, București
2. Applying automated data-intensive analysis of seismic waveforms for understanding the intermediate- and shallow-depth seismic activity in Romania. https://agu.confex.com/agu/fm21/meetingapp.cgi/Paper/892677 Natalia Poiata, Dragos Tătaru, Bogdan Grecu, Felix Borleanu New Orleans, USA and online, 2021 AGU Fall Meeting, 13-17 Decembrie 2021.
4. Publicații
Nr. crt. Titlu prezentare Autori Revistă Tip
1. Evaluating Capability of Automated Detection and Location Method for the Case of Intermediate-depth Earthquakes from Vrancea. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202149BGS64 Poiata, N., Tataru, D., Borleanu, F. and Grecu, B. EAGE volum abstracte 11th Congress of the BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY - Bucharest 2021 Abstract extins
5. Premii si distinctii
Nr. crt. Nume De catre (organizatie)
1. Best Presentation Award - BGS 11th congress Balkan Geophysical Society

Contact

Locaţie

12 Călugăreni Str, Măgurele, Ilfov, Romania

E-mail

natalia@infp.ro

Tel.

+40.214.050.664